AI: Een Cruciale Speler in de Klimaatoplossing

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft zich dit jaar in het publieke bewustzijn genesteld, dankzij populaire, consumentgerichte AI-tools zoals ChatGPT. Experts zijn van mening dat deze technologie talloze industrieën zal revolutioneren. Klimaatonderzoekers hebben echter al jaren nagedacht over hoe AI – computerprogramma’s die snel enorme hoeveelheden data kunnen analyseren en complexe taken kunnen uitvoeren op een manier die vergelijkbaar is met die van een mens – hen kan helpen het veranderende klimaat beter te begrijpen en aan te pakken.

AI wordt gezien als een tijd- en effectiviteitsvermenigvuldiger voor de oplossingen voor klimaatverandering. Het beter inschatten van toekomstige risico’s voor de landbouw is slechts een van de manieren waarop kunstmatige intelligentietechnologieën worden gebruikt om de klimaatcrisis aan te pakken.

Met het razende tempo waarin de planeet opwarmt, is het versnellen van de snelheid waarmee de wereld oplossingen implementeert cruciaal. Maar ondanks alle beloften van AI, kan de infrastructuur die de technologie ondersteunt – datacenters gevuld met rijen krachtige, energieverslindende computers – zelf een belasting zijn voor het milieu. Experts zeggen dat software-ingenieurs nauw moeten samenwerken met klimaatwetenschappers om een evenwicht te vinden.

AI, dat geen slaap nodig heeft en alleen elektriciteit nodig heeft, kan 24/7 blijven werken en kan zeer nuttig zijn bij het versnellen van ontdekkingen. AI zal waarschijnlijk de behoefte aan mensen in de strijd tegen klimaatverandering niet vervangen. Maar het kan hun werk sneller en effectiever maken.

Een AI-algoritme dat is getraind om het probleem aan te pakken, kan alles in overweging nemen, van gifstoffen in het water of ontwrichtende scheepvaartroutes tot hoe herbeplantingsinspanningen het nabijgelegen zeeleven of zelfs het kusttoerisme kunnen beïnvloeden. Het is erg moeilijk om al die factoren samen te voegen in een enkel model met conventionele methoden, maar AI maakt dat veel meer mogelijk.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is kunstmatige intelligentie (AI)?

Kunstmatige intelligentie (AI) verwijst naar computerprogramma’s die enorme hoeveelheden data kunnen analyseren en complexe taken kunnen uitvoeren op een manier die vergelijkbaar is met die van een mens.

Hoe kan AI helpen bij het aanpakken van klimaatverandering?

AI kan helpen bij het beter inschatten van toekomstige risico’s voor de landbouw, het analyseren van de impact van herbeplantingsinspanningen op het zeeleven en het kusttoerisme, en het versnellen van de ontdekking en implementatie van klimaatoplossingen.

Wat zijn de uitdagingen bij het gebruik van AI voor klimaatoplossingen?

Een van de uitdagingen is dat de infrastructuur die AI ondersteunt – zoals datacenters gevuld met krachtige, energieverslindende computers – zelf een belasting kan zijn voor het milieu. Het is daarom belangrijk dat software-ingenieurs nauw samenwerken met klimaatwetenschappers om een evenwicht te vinden.

Verklarende woordenlijst

Kunstmatige intelligentie (AI): Een tak van de informatica die zich bezighoudt met het creëren en ontwikkelen van machines en software die intelligent gedrag vertonen.

ChatGPT: Een geavanceerd AI-model dat menselijke taal kan genereren en begrijpen, en dat wordt gebruikt in verschillende consumentgerichte AI-tools.

Datacenters: Faciliteiten die worden gebruikt om computer- en opslagsystemen te huisvesten. Ze zijn vaak gevuld met krachtige, energieverslindende computers die AI-technologieën ondersteunen.

Algoritme: Een reeks instructies die door een computer worden gevolgd om een specifieke taak uit te voeren. In de context van AI kunnen algoritmen worden getraind om complexe problemen aan te pakken, zoals die welke verband houden met klimaatverandering1.