Kunstmatige Intelligentie Bootst Biden Na in Misleidende Robocalls

In een recente gebeurtenis die de potentie van kunstmatige intelligentie (AI) om de democratische processen te verstoren benadrukt, is een AI-gestuurde robocall ingezet om kiezers in New Hampshire te misleiden. De robocall, die de stem van de Amerikaanse president Joe Biden nabootste, leek bedoeld om stemmen te onderdrukken. Dit incident toont aan dat de technologieën die ooit als futuristisch werden beschouwd, nu realiteit zijn en een nieuwe dimensie toevoegen aan de aloude praktijken van verkiezingsmanipulatie.

David Becker, een voormalig advocaat van het Amerikaanse ministerie van Justitie en expert in verkiezingsrecht, die nu aan het hoofd staat van het Center for Election Innovation and Research, merkt op dat hoewel de inzet van generatieve AI in verkiezingen relatief nieuw is, robocalls en oneerlijke tactieken al lang bestaan. De integratie van AI in deze praktijken kan echter de effectiviteit en de moeilijkheidsgraad van het detecteren van dergelijke campagnes verhogen.

FAQ

Wat is een robocall?
Een robocall is een telefoongesprek dat automatisch wordt gepleegd door een computer om een vooraf opgenomen bericht af te spelen. Deze worden vaak gebruikt voor telemarketing, maar ook voor politieke campagnes en fraude.

Hoe kan AI een stem nabootsen?
AI kan een stem nabootsen door gebruik te maken van generatieve technologieën zoals deep learning en neurale netwerken. Deze systemen analyseren grote hoeveelheden spraakgegevens om de kenmerken van een specifieke stem te leren en kunnen vervolgens nieuwe spraak genereren die klinkt als die stem.

Wat betekent het onderdrukken van stemmen?
Stemmen onderdrukken verwijst naar elke actie of tactiek die wordt gebruikt om het voor bepaalde groepen kiezers moeilijker te maken om te stemmen of hen te ontmoedigen om te stemmen.

Uitleg van Gebruikte Termen

Kunstmatige intelligentie (AI): Een breed veld binnen de computerwetenschappen dat zich richt op het creëren van systemen die taken kunnen uitvoeren die normaal menselijke intelligentie vereisen, zoals spraakherkenning, besluitvorming en vertaling tussen talen.

Generatieve AI: Een subcategorie van AI die zich bezighoudt met het creëren van nieuwe content, zoals tekst, afbeeldingen en audio, die niet van echt te onderscheiden is.

Deep learning: Een klasse van machine learning-algoritmen die gebruikmaken van neurale netwerken met vele lagen (deep neural networks) om complexe patronen in grote hoeveelheden gegevens te leren.

Neurale netwerken: Computermodellen die geïnspireerd zijn op de menselijke hersenen en die patronen kunnen herkennen en leren van gegevens.