Blockchain-technologie: De Sleutel tot Betrouwbare AI-Training

De blockchain-technologie, bekend van zijn rol in de werking van Bitcoin, kan een cruciale rol spelen in het verbeteren van de betrouwbaarheid van kunstmatige intelligentie (AI). Deze technologie kan worden gebruikt om de gegevens te volgen die worden gebruikt om AI-modellen te trainen, waardoor de kans op vooringenomenheid en misinformatie wordt verminderd.

De Rol van Blockchain in AI

Blockchain kan worden gebruikt om een controlemechanisme te bieden voor de gegevens die worden gebruikt om AI-modellen te trainen. Dit is een belangrijke ontwikkeling, aangezien een van de grootste zorgen rond AI-modellen de mogelijkheid is dat de gegevens waarop ze zijn getraind, vooringenomenheden of onjuiste informatie kunnen bevatten. Door de trainingsgegevens van AI op de blockchain te plaatsen, kunnen ontwikkelaars van AI-systemen de gegevens volgen die zijn gebruikt om het model te trainen.

Een recente samenwerking tussen Casper Labs, een op bedrijven gericht blockchain-bedrijf, en IBM heeft een dergelijk systeem gecreëerd. Dit systeem stelt ontwikkelaars in staat om de AI te “terugdraaien” als het begint te “hallucineren”, of valse informatie geeft. Door de blockchain kunnen ontwikkelaars teruggaan naar een eerdere versie van de AI en sommige van de geleerde informatie ongedaan maken.

De Toekomst van Blockchain en AI

Sheila Warren, de CEO van de Crypto Council for Innovation, gelooft dat een blockchain-gebaseerd AI-trainingsgegevensregister de “killer use case” voor de technologie zou kunnen zijn. Met andere woorden, dit zou de toepassing kunnen zijn die de ware potentie van blockchain-technologie laat zien.

De mogelijkheid om AI-training te volgen en te verifiëren met behulp van blockchain kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we AI-systemen ontwikkelen en implementeren. Het kan ook helpen om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van AI-systemen te verbeteren, wat van cruciaal belang is voor hun bredere acceptatie en gebruik.

Veelgestelde Vragen

Wat is blockchain-technologie?
Blockchain-technologie is een gedecentraliseerd en gedistribueerd digitaal grootboek dat transacties registreert over vele computers. Het is het meest bekend vanwege zijn rol in cryptocurrencies zoals Bitcoin.

Wat betekent het als een AI begint te “hallucineren”?
“Hallucineren” verwijst naar wanneer een AI-systeem valse informatie geeft. Dit kan gebeuren als het systeem is getraind op onjuiste of misleidende gegevens.

Wat is een “killer use case”?
Een “killer use case” is een toepassing of gebruik van een technologie die zo krachtig of overtuigend is dat het de waarde en het potentieel van die technologie aantoont. In dit geval wordt gesuggereerd dat het gebruik van blockchain om AI-training te volgen en te verifiëren zo’n “killer use case” zou kunnen zijn.