De Onverwachte Vertraging van de Kunstmatige Intelligentie Investeringsgolf

De wereld van kunstmatige intelligentie (KI) heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Veel economen geloven dat generatieve KI op het punt staat de wereldwijde economie te transformeren. Een paper gepubliceerd door Ege Erdil en Tamay Besiroglu van Epoch, een onderzoeksbureau, stelt dat een “explosieve groei”, met een snel stijgend bbp, “aannemelijk is met KI die in brede zin kan vervangen voor menselijke arbeid”. Erik Brynjolfsson van Stanford University heeft gezegd dat hij verwacht dat KI “in de komende jaren een productiviteitsboom zal aandrijven”.

Voor zo’n economische transformatie moeten bedrijven flink investeren in nieuwe software, communicatie, fabrieken en apparatuur, zodat KI in hun productieprocessen kan worden geïntegreerd. Een investeringsgolf was noodzakelijk om eerdere technologische doorbraken, zoals de tractor of de personal computer, over de economie te verspreiden. Van 1992 tot 1999 steeg de Amerikaanse niet-residentiële investering met 3%…

Maar ondanks alle opwinding over het potentieel van generatieve KI, is de uitgave aan informatietechnologieën niet echt aan het stijgen. In het derde kwartaal van 2023 daalden de investeringen van Amerikaanse bedrijven in “informatieverwerkende apparatuur en software” met 0,4% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Veelgestelde vragen

Wat is generatieve kunstmatige intelligentie?

Generatieve kunstmatige intelligentie verwijst naar systemen die nieuwe inhoud of ideeën kunnen creëren. Ze kunnen worden gebruikt om menselijke taken te automatiseren of om nieuwe oplossingen te genereren die mensen misschien niet bedenken.

Wat betekent een daling van de investeringen in KI?

Een daling van de investeringen in KI kan betekenen dat bedrijven voorzichtiger worden met hun uitgaven aan deze technologie. Dit kan te maken hebben met onzekerheid over het rendement op deze investeringen of met zorgen over de technische uitdagingen en ethische implicaties van KI.

Wat is de impact van KI op de economie?

KI heeft het potentieel om de economie aanzienlijk te beïnvloeden door de productiviteit te verhogen, nieuwe industrieën en banen te creëren en bestaande industrieën te transformeren. Echter, de precieze impact zal afhangen van hoe snel en op welke schaal KI wordt geadopteerd, en hoe goed we in staat zijn om de uitdagingen en risico’s te beheren die het met zich meebrengt.

Verklarende Woordenlijst

Generatieve Kunstmatige Intelligentie: Een type KI dat nieuwe inhoud of ideeën kan creëren. Het kan worden gebruikt om menselijke taken te automatiseren of om nieuwe oplossingen te genereren die mensen misschien niet bedenken.

Informatieverwerkende apparatuur en software: Dit verwijst naar de hardware en software die bedrijven gebruiken om informatie te verzamelen, te verwerken en te analyseren. Het kan onder meer computers, servers, netwerkapparatuur en databasemanagementsystemen omvatten.

Niet-residentiële investering: Dit verwijst naar investeringen in bedrijfsmiddelen die niet zijn bedoeld voor residentieel gebruik, zoals kantoorgebouwen, fabrieken, machines en apparatuur.