Welke bedrijven gebruiken AI?

Artificiële Intelligentie (AI) is een technologie die de manier waarop we leven en werken radicaal verandert. In Nederland is er een opmerkelijke groei van AI-startups en gevestigde bedrijven die deze technologie gebruiken om innovatieve oplossingen te creëren. Deze bedrijven transformeren sectoren zoals financiën, gezondheidszorg en landbouw, en positioneren Nederland als een wereldwijde AI-macht.

Een rapport van Techleap.nl uit 2021 toonde aan dat 10% van alle geregistreerde AI-startups wereldwijd in Nederland zijn gevestigd. Dit maakt Nederland het land met de hoogste dichtheid van AI-startups per hoofd van de bevolking in Europa1.

Enkele van de snelgroeiende Nederlandse AI-bedrijven zijn Connecterra, CytoSMART Technologies, Owlin, Finturi en Aidence1. Deze bedrijven gebruiken AI om de manier waarop zaken worden gedaan in hun respectievelijke sectoren te transformeren.

De Nederlandse overheid heeft onlangs haar inspanningen opgevoerd om de ontwikkeling van AI te stimuleren. In oktober 2019 lanceerde de overheid het Strategisch Actieplan voor AI (SAPAI), een routekaart die tot doel heeft het land te positioneren als een wereldwijde AI-macht1.

AI-technologieën zoals machine learning en deep learning worden steeds toegankelijker voor ondernemers, dankzij factoren zoals cloud-gebaseerde infrastructuur, verhoogde toegang tot gegevens en VC-financiering1.

Veelgestelde Vragen

Wat is Artificiële Intelligentie (AI)?

AI is een tak van de informatica die zich bezighoudt met het creëren van machines en software die intelligent gedrag vertonen. Dit omvat het vermogen om te leren, redeneren, problemen oplossen, waarnemen, taal begrijpen en creatieve ideeën genereren.

Wat is Machine Learning?

Machine Learning is een subset van AI die zich richt op het ontwikkelen van algoritmen en statistische modellen waarmee computersystemen kunnen leren van en beslissingen kunnen nemen op basis van gegevens.

Wat is Deep Learning?

Deep Learning is een subset van Machine Learning die zich richt op het gebruik van neurale netwerken met vele lagen (deep neural networks). Deze technologie bootst de werking van het menselijk brein na om patronen te leren uit grote hoeveelheden gegevens.

Wat is een AI-startup?

Een AI-startup is een nieuw bedrijf dat AI-technologieën gebruikt of ontwikkelt als kernonderdeel van zijn bedrijfsmodel of producten.

Verklarende Woordenlijst

Artificiële Intelligentie (AI): Een tak van de informatica die zich bezighoudt met het creëren van machines en software die intelligent gedrag vertonen.

Machine Learning: Een subset van AI die zich richt op het ontwikkelen van algoritmen en statistische modellen waarmee computersystemen kunnen leren van en beslissingen kunnen nemen op basis van gegevens.

Deep Learning: Een subset van Machine Learning die zich richt op het gebruik van neurale netwerken met vele lagen (deep neural networks).

AI-startup: Een nieuw bedrijf dat AI-technologieën gebruikt of ontwikkelt als kernonderdeel van zijn bedrijfsmodel of producten.

Strategisch Actieplan voor AI (SAPAI): Een initiatief van de Nederlandse overheid om de ontwikkeling en toepassing van AI in het land te stimuleren.