Amazon Streeft Naar Gratis AI-Opleiding Voor Twee Miljoen Mensen Tegen 2025 Met Zijn Nieuwe ‘AI Ready’-Initiatief

Amazon, de wereldwijde e-commerce gigant, heeft een ambitieus plan aangekondigd om tegen 2025 gratis AI-vaardigheidstraining te bieden aan twee miljoen mensen. Dit maakt deel uit van hun nieuwe ‘AI Ready’-initiatief, dat tot doel heeft de digitale vaardigheden van mensen over de hele wereld te verbeteren en hen voor te bereiden op de toekomst van werk.

Het ‘AI Ready’-initiatief is een belangrijke stap in de richting van het democratiseren van toegang tot AI-vaardigheden en -kennis. Het is een erkenning van het feit dat AI een steeds grotere rol speelt in ons dagelijks leven en werk, en dat het essentieel is dat mensen de vaardigheden hebben om deze technologie te begrijpen en te gebruiken.

Amazon’s inzet voor gratis AI-training is een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde inspanningen om de digitale kloof te dichten. Het zal mensen in staat stellen om de vaardigheden en kennis te verwerven die ze nodig hebben om te gedijen in een steeds meer door technologie gedreven wereld.

Het ‘AI Ready’-initiatief is een belangrijke stap in de richting van het creëren van een inclusievere en eerlijkere digitale toekomst. Het zal mensen van alle achtergronden en vaardigheidsniveaus in staat stellen om deel te nemen aan de digitale economie en te profiteren van de kansen die AI biedt.

Veelgestelde Vragen

Wat is het ‘AI Ready’-initiatief van Amazon?
Het ‘AI Ready’-initiatief is een programma van Amazon dat tot doel heeft gratis AI-vaardigheidstraining te bieden aan twee miljoen mensen tegen 2025.

Waarom is AI-vaardigheidstraining belangrijk?
AI speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven en werk. Het is essentieel dat mensen de vaardigheden hebben om deze technologie te begrijpen en te gebruiken.

Hoe draagt dit initiatief bij aan het dichten van de digitale kloof?
Door gratis AI-training aan te bieden, helpt Amazon mensen van alle achtergronden en vaardigheidsniveaus om de vaardigheden en kennis te verwerven die ze nodig hebben om te gedijen in een steeds meer door technologie gedreven wereld.

Verklarende Woordenlijst

AI (Artificial Intelligence): AI, of kunstmatige intelligentie, is een tak van de informatica die zich bezighoudt met het creëren van systemen die taken kunnen uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Dit kan variëren van spraakherkenning tot besluitvorming.

Digitale Kloof: De digitale kloof verwijst naar de ongelijkheid tussen degenen die toegang hebben tot moderne informatie- en communicatietechnologie, en degenen die dat niet hebben. Dit kan te maken hebben met factoren zoals inkomen, opleiding, leeftijd en geografie.

Democratiseren: In deze context betekent democratiseren het toegankelijk maken van technologie en kennis voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of vaardigheidsniveau. Het gaat om het wegnemen van barrières en het creëren van gelijke kansen.