Verenigde Staten Leidt Wereldwijde AI Voorbereidingsindex

In een recent rapport van Oxford Insights en het International Development Research Centre (IDRC) is de Verenigde Staten uitgeroepen tot het land dat het best voorbereid is op de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in openbare diensten. Dit rapport beoordeelt de AI-gereedheid van 193 landen wereldwijd, waarbij de VS de hoogste score behaalde.

De index meet de bereidheid van regeringen om AI te adopteren, de beschikbaarheid van AI-expertise en -tools, en de capaciteit om AI-oplossingen te ontwikkelen en te integreren in openbare diensten. De top vijf landen in deze ranglijst zijn de VS, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Duitsland en Zweden. Deze landen scoren hoog op alle criteria, wat hun sterke positie in AI-voorbereiding benadrukt.

Ondanks de hoge scores van deze landen, wijst het rapport ook op de uitdagingen die gepaard gaan met de verantwoorde inzet van AI. De VS scoort bijvoorbeeld lager op het gebied van verantwoord gebruik van AI, waarbij het land op de 24e plaats staat in de sub-index voor verantwoord gebruik. Dit benadrukt de noodzaak voor een grotere focus op datavertegenwoordiging, privacywetgeving en ethische kaders om de rechten van burgers te beschermen en oneerlijke uitkomsten te voorkomen.

Het rapport benadrukt ook de kloof tussen hoge-inkomenslanden en lage- en middeninkomenslanden. Hoge-inkomenslanden behalen consequent hogere scores in AI-gereedheid, terwijl geen enkel land in Afrika, Latijns-Amerika, Zuid-Azië of Centraal-Azië in de top 20 staat. Dit wijst op een risico dat deze regio’s achterblijven in de AI-ontwikkeling, wat kan leiden tot ongelijkheden in de kwaliteit van openbare diensten.

De publicatie van nationale AI-strategieën is toegenomen, met een groei van 50% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit toont de wereldwijde inzet om AI te benutten voor het verbeteren van governance en samenleving. Landen zoals Rwanda en Senegal hebben nationale AI-strategieën gepubliceerd met steun van samenwerkingsagentschappen, wat de groeiende internationale samenwerking op dit gebied onderstreept.